อนุทิน 100168 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

“สุนทรียสนทนา จึงน่าจะเป็นการสนทนาที่ให้เกียรติเคารพศักดิ์และศรีของกันและกัน แต่กระบวนการสุนทรียสนทนานั่นน่าจะมีจุดหมายเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ เราจึงมักจะเน้นไปที่พิจารณาอย่างใคร่ครวญ หรือ การตามดูจิต…ความรู้สึกที่เรามีต่อการได้เห็นได้ฟัง…” > credit :Mon Rodniam จากกลุ่ม the art of facilitator

เขียน 23 Oct 2011 @ 11:32 ()


ความเห็น (0)