อนุทิน 100168 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

  ติดต่อ

"สุนทรียสนทนา จึงน่าจะเป็นการสนทนาที่ให้เกียรติเคารพศักดิ์และศรีของกันและกัน แต่กระบวนการสุนทรียสนทนานั่นน่าจะมีจุดหมายเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ เราจึงมักจะเน้นไปที่พิจารณาอย่างใคร่ครวญ หรือ การตามดูจิต...ความรู้สึกที่เรามีต่อการได้เห็นได้ฟัง..." > credit :Mon Rodniam จากกลุ่ม the art of facilitator
  เขียน:  

ความเห็น (0)