อนุทิน 100163 - หนูเสนา

ภารกิจครัวกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานกศน.ณ วัดสามกอ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งภารกิจนี้ได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2554 นำทีมโดย ท่านธวัช ศรีธวัช ผู้เชี่ยวชาญฯ และแม่งานหลักผอ.ภัชราพร มีรสสม ผอ.กศน.อำเภอเสนา และบุคลากร ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมา ที่สำคัญคือกศน.จังหวัดอีกหลาย ๆ จังหวัดที่มาร่วมภารกิจนี้ เช่น กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ กศน.จังหวัดสุรินทร์ กศน.จังหวดเพชรบุรี กศน.จังหวัดนนทบุรี กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม สนง.เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดปราจีนบุรีเป็นต้น ซึ่งทุกท่านที่มาตั้งใจจะมาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

เขียน 23 Oct 2011 @ 10:43 ()


ความเห็น (0)