อนุทิน 100155 - กิตติพงศ์ พลเสน

ถึงวันนี้ รัฐบาลยังขาดเครื่องสูบน้ำ ขอการสนับสนุนจากภาคเอกชน !!!!! ??????

เขียน 23 Oct 2011 @ 07:33 () แก้ไข 23 Oct 2011 @ 08:14, ()


ความเห็น (0)