อนุทิน #10009

@10006 มีเสาไฟฟ้าด้วยครับ

หลายปีก่อน ไปโซล เมืองนี้ด้อยพัฒนาจริงๆ นึกจะกลับรถตรงไหนก็กลับ (ถนน 16 เลน ไม่มีเกาะกลาง วางผังเมืองล่วงหน้า 20-30 ปี) ถนนหนทางไม่มีเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าเลย (ฝังดินหมด)

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)