อนุทิน 10004 - Conductor

Conductor
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อตอนเช้า OpenCARE ลงนามใน MOU กับสมาคมวิทยุสมัครเล่นในพระบรมราชูปถัมป์ ที่จะใช้เครือข่าย OpenCARE ในการรายงานเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ และใช้ในการกู้ภัย กับบรรเทาภัยพิบัติ

เดี๋ยวตอนบ่ายโมงครึ่ง จะมีการประชุมเครือข่าย ประกอบไปด้วย 1.สภากาชาดไทย 2.กาชาดสากล 3.กสท.โทรคมนาคม(วิทยุเรือ) 4.ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ(ศภช.) 5.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) และ 6.สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย(สวสท.) 7.สำนักงานคณะกรรมกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.)

เขียน 06 Jun 2008 @ 12:48 () แก้ไข 06 Jun 2008 @ 20:11, ()


ความเห็น (0)