อนุทิน 10004 - Conductor

  ติดต่อ

เมื่อตอนเช้า OpenCARE ลงนามใน MOU กับสมาคมวิทยุสมัครเล่นในพระบรมราชูปถัมป์ ที่จะใช้เครือข่าย OpenCARE ในการรายงานเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ และใช้ในการกู้ภัย กับบรรเทาภัยพิบัติ

เดี๋ยวตอนบ่ายโมงครึ่ง จะมีการประชุมเครือข่าย ประกอบไปด้วย 1.สภากาชาดไทย 2.กาชาดสากล 3.กสท.โทรคมนาคม(วิทยุเรือ) 4.ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ(ศภช.) 5.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) และ 6.สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย(สวสท.) 7.สำนักงานคณะกรรมกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.)

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)