อนุทิน #100028

Good morning world.The sun shining brightly.It's a beautiful day!
รัฐบาลไม่สามารถควบคุมสถานก
ารณ์ได้แล้วแต่ยังไม่คิดประกาศพรก.ฉุกเฉินเพื่อให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐ เพียงแค่กลัวทหารปฏิวัติ

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)