อนุทิน 100006 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

เรียนรู้ : สละเวลาเพื่อบางอย่างมาอยู่กับตัวเอง เพื่อพิจารณาดูว่าเรายังขาดอะไร ต้องหาปัญญาในเรื่องใดมาเติมบ้าง เพื่อที่จะได้นำปัญญานั่นมาเสริมกำลังสมองให้สามารถหาแนวทางและหาทางปฏิบัติเพื่อการบรรลุเป้าหมายงานนั้นๆ ไปได้
  เขียน:  

ความเห็น (0)