อนุทิน

JJ
เขียน:     แก้ไข:  

ทำบุญ ทำทาน กันไว้เถิด เกิดเป็ ฅ ฅน

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
เขียน:     แก้ไข:  

มื้อเช้านี้ แกงจืด ส้ม 3 ลูกและกาแฟดำ

อาจารย์ต้น
เขียน:     แก้ไข:  

มาร์กซ์ได้แบ่งสังคมทุกสังคมออกเป็น 2 ส่วน คือ โครงสร้างส่วนบน และโครงสร้างส่วนล่าง

โครงสร้างส่วนบน (super structure) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความคิด ปรัชญา ค่านิยม อุดมการณ์และกฎหมาย

โครงสร้างส่วนล่าง (infrastructure/ substructure) เป็นการผลิตทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วยวิถีการผลิต (mode of production) ในวิถีการผลิตมีองค์ประกอบอยู่ 2 ส่วนก็คือ 1. พลังทางการผลิต ประกอบด้วยแรงงานและเครื่องมือในการผลิต 2. ความสัมพันธ์ทางการผลิต ประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ ความเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งเป็นของชนชั้นปกครอง

มาร์กซ์กล่าวว่าวัตถุย่อมกำหนดรูปการจิตสำนึก ดังนั้นวิถีการผลิตย่อมกำหนดโครงสร้างส่วนบนด้วย และความขัดแย้งระหว่างพลังการผลิตกับความสัมพันธ์การผลิต เป็นมูลเหตุแห่งการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงปฏิวัติของรูปแบบการผลิตหรือวิถีการผลิตก็เป็นมูลเหตุพื้นฐานแห่งการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงปฏิวัติของ "ลักษณะของสังคม" ทั้งหมด

ด้วยเหตุนี้ ความขัดแย้งระหว่างพลังการผลิตกับความสัมพันธ์การผลิต จึงเป็นความขัดแย้งพื้นฐานของ "รูปแบบสังคม" ทั้งปวง กล่าวคือจะเป็นอะไรระหว่างศักดินา สังคมนิยม และทุนนิยมต้องดูว่าพลังการผลิตและความสัมพันธ์ทางการผลิตเป็นอะไร


ธิ
เขียน:     แก้ไข:  

ความสุขเล็ก ๆ

ระหว่างการออกประเมินแกนนำองค์กรหมู่บ้านจัดการสุขภาพรอบ ๒ ปี

ก่อนรอผลสำเร็จปลายทางที่ตัวเจ้าของสุขภาพจะดูแลตัวเองเป็นพื้นฐานให้ปกติสุขที่สุด

กิจวัตรประจำวันของวันนี้  ส่งผลต่อความสุขวันนี้  ขณะนี้ ... สะสมบุญไว้เป็นความสุขยั่งยืนนานธิ
เขียน:     แก้ไข:  

ความงามเล็ก ๆ  ^_,^

พอมีเวลาได้ตัดแต่งต้นโมกเอง (คือมีคนทำให้ได้  แต่ไม่ยอมทำ  รอเจ้าของทำเอง)

เป็นช่วงเวลาทองที่ชอบมาก  ถึงมากที่สุด

ค่อย ๆ ปล่อยเวลาไหลไป  ใจเย็นสบาย  มือและเล็มไปตามใจรู้สึก 

ชอบอย่างไร  มือพากรรไกรไปเรื่อย

เหลือเพียงรอ  รอ  และรอ ... ช่อดอกเล็ก ๆ ผลิบาน

Wasawat Deemarn
เขียน:     แก้ไข:  

| อนุทิน … ๘๗๐๒ |

"..."

ครูดีมีเยอะแยะ
ไม่ต้องมีรางวัลมาการันตี
ก็เป็นครูที่ดีได้

เชียงใหม่ (วันครู)
๑๖ ม.ค.๖๑

Wasawat Deemarn
เขียน:     แก้ไข:  

| อนุทิน … ๘๗๐๑ |

"..."

ไม่ว่าจะเป็นครูเวอร์ชั่นไหน
ขอเพียงแค่หัวใจยังเป็นครูอยู่
ก็พอแล้ว

เชียงใหม่ (วันครู)
๑๖ ม.ค.๖๑

Wasawat Deemarn
เขียน:     แก้ไข:  

| อนุทิน … ๘๗๐๐ |

"..."

ไม่ว่าวันนี้จะเป็นวันครูหรือไม่ก็ตาม
ผมก็ยังคงเป็นครู และจะเป็นครูตลอดไปอยู่ดี

เชียงใหม่ (วันครู)
๑๖ ม.ค.๖๑

อาจารย์ต้น
เขียน:     แก้ไข:  

จงช่วยเหลือผู้คน

 แม้ว่าคนเหล่านั้นจะไม่ช่วยคุณกลับก็ตาม!

 

#stop112

............

อาจารย์ต้น
เขียน:     แก้ไข:  

สำนวน shoulder to shoulder

แปลว่า ทำงานและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่น

Although we didn’t always agree each other, we fought shoulder toshoulder against common enemy.

ถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่เห็นด้วยในบางครั้งแต่พวกเราต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันต่อต้านพวกศัตรู

 

จาก BBC Learning English

……………………

พุทธิไกร ประมวล
เขียน:     แก้ไข:  

การตีความผิดพลาดจากการวิเคราะห์ Chi square test
ภาพที่แสดงเป็น การเปรียบเทียบค่าขนาดความสัมพันธ์แบบรายคู่ (1x vs 1y) กับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่คำนึงถึงผลกระทบจากตัวแปรอื่น ดังนี้
- ความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มแอลกอฮอล์ (Alcohol) กับการเกิดโรคมะเร็งปอด (CA Lung) โดยมีการสูบบุหรี่ (Smoking) เป็นตัวแปรกวน (Confounding factor) หากดูแค่ Alcohol กับ CA Lung ดูเหมือนว่าจะมีความสัมพันธ์กันมาก โดยให้ค่าขนาดความสัมพันธ์ 2.3 เท่า แต่เมื่อดู effect จาก Smoking แล้ว จะเห็นว่า Alcohol ไม่มีความสัมนธ์กับ CA Lung เลย ให้ค่า OR = 1.0
- ความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่ (Smoking) กับโรคมะเร็งปอด (CA Lung) โดยมีการออกกำลังกาย (Exercise) เป็น Effect modifier จะเห็นว่า Smoking กับ CA Lung มีความสัมพันธ์กัน โดยให้ค่า OR=1.5 แต่เมื่อนพิจารณาความสัมพันธ์ของทั้งสอง ในกลุ่มของคนที่ไม่ออกกำลังกายและออกกำลังกาย จะเห็นว่า ได้ค่า OR = 4.0 , 1.0 ตามลำดับ

ดังนั้นการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง Smoking กับ CA lung จะต้องอธิบายตามกลุ่มของ Exercise จึงจะเหมาะสมกว่านี้เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่า การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบรายคู่ อาจจะเป็นการรายงานที่ไม่เหมาะสมที่จะบอกได้เลยว่าปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อสิ่งที่เราสนใจ และอาจทำให้คนที่อ่านอีกหลายคนเชื่อ (เข้าใจ) ผิดๆ ไปได้ แต่ไม่ได้ว่าใช้ไม่ได้ ต้องดูว่าผู้วิจัยต้องการทำวิจัยเพื่อแค่พรรณนาขนาดของปัญหา (Descriptive) หรือ ต้องการทำนาย (predictive) หรือบอกความสัมพันธ์ (Association) ที่แท้จริงได้เลย.

พุทธิไกร ประมวล
เขียน:     แก้ไข:  

โพสน์อีกครั้ง เรื่อง Chi square (ไม่มีเจตนาอวดรู้แต่อย่างใด) มีคนอ่านแล้วเข้าใจ ให้โพสน์ไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นๆ ที่สนใจ หากมีประเด็นใดที่ไม่ถูกต้อง ขอให้เสนอแนะได้นะครับ

คือมีผู้วิจัยท่านหนึ่ง มาถามเรื่องสถิติ Chi square แต่พอแนะนำไปกลับเกิดปัญหาว่า ทำไมถึงใช้ไม่ได้ ทำไม...แนะนำให้ใช้ นี้ต้องรื้อใหม่เลยหรอ ก็เลยอธิบายให้ไปเป็นทางเลือก แล้วผู้วิจัยเลือกเองก็แล้วกัน ถือว่าเราได้แนะนำท่านแล้ว ดังนี้
1. สถิติ Chi square นั้น เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (x) 1 ตัวแปร กับตัวแปรตาม (y,outcome) 1 ตัวแปร (ซึ่งเป็นข้อมูลแบบกลุ่ม เช่น ตาย,ไม่ตาย) ที่สนใจเท่านั้น
2. ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนั้น ไม่สนใจผลกระทบของตัวแปรอื่นเลย หรือไม่ได้เอาผลกระทบจากตัวแปรอื่นมาร่วมในการวิเคราะห์ (พร้อมกัน) ด้วย
3. ในความเป็นจริงแล้ว ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากปัจจัยเดียว เราต้องดูผลกระทบจากตัวแปรอื่นด้วย จึงจะสามารถสรุปในเชิงสาเหตุและผลได้ (Cause-effect)
4. เมื่อไม่ได้ดูกระทบจากตัวแปรอื่น จะทำให้ค่าของความสัมพันธ์ที่ได้มากกว่าหรือน้อยกว่าความเป็นจริง (Over or Under estimate)
5. การวิเคราะห์แบบ Chi square ค่าที่ได้จะมีค่า p-value บอกนัยสำคัญเท่านั้น ไม่ได้ค่าขนาดความสัมพันธ์ตรงๆ หากตรงการค่าขนาดความสัมพันธ์ จะต้องวิเคราะห์ chi square ในวิธีการอื่นหรือรายละเอียดลงไปอีก จึงจะได้ค่าขนาดความสัมพันธ์ นั้นคือ OR, 95% CI (ตามรูปแบบการวิจัย) อันนี้สำคัญมาก เพื่ออนุมานไปสู่การอธิบายในประชากร

prayat duangmala
เขียน:     แก้ไข:  

เพื่อนส่งบทความการศึกษาของประเทศฟินแลนด์มาให้กับการศึกษาของเขา..มาคิดย้อนถึงอดีต..และการแข่งขันการศึกษาความเท่าเทียมของเราห่างไกลกับฟินแลนด์มากเหลือเกิน.. การบ้าน การให้นักเรียนคิด..นักเรียนเล่นอย่างมีความสุข..เขาเยี่ยมมาก..แต่ของเราเก่งสมอง..แต่การคิดวิเคราะห์เชิงลึกน้อยมาก..จบแล้วทำงานหนักไม่เป็น ลูกแก้วลูกขวัญ..เวลาเรียนเขาในแต่ละวันก็สาม - สี่ชั่วโมง ของเรา 5-6 ชั่วโมงต่อวัน หิ้วการบ้านกับมาทำแบบไม่ต้องเล่น..สงสารเด็กไทยจัง  วันนี้วันครูเลยหยิบยกมาเล่าสู่กันฟัง..เล็กๆน้อยๆ อาจารย์ที่มีข้อมูลเชิงลึกขอด้วยครับ..จะได้ปรับปรุงการเรียนการสอน..

prayat duangmala
เขียน:     แก้ไข:  

 วันนี้เป็นวันอังคารที่มีความสำคัญอีกวันหนึ่ง..วันครู ที่เราทุกคนจะประกอบอาชีพอะไร..ก็ล้วนเกิดจากครู จะในระบบหรือนอกระบบ.จะดีหรือไม่ดีก็ล้วนเกิดจากครูู คนที่เขาทำไม่ดีก็เป็นครู.ครูที่คอยให้ความรู้และคุณธรรมก็คือครู..จะผ่านช่วงเวลามานานแค่ไหน..เราก็ยังต้องรำลึกถึงพระคุณของครู..ทั้งครูที่ใกล้ตัวเรามากที่สุด..เป็นพ่อครูแม่ครู..ขอให้คุณครูทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และบ่มเพาะตุณธรรมให้ความรู้ต่อศิษย์ด้วยความรักและเมตตาจนลมหายใจสุดท้ายของครูที่เคยทำมา มีเงินทอง สมมาดปรารถนา..ทุกประการ

พ.แจ่มจำรัส
เขียน:     แก้ไข:  

ข่าวจากหัวหน้าแจ้งเมื่อเช้า ปีนี้ย้ายสังกัดอีกแล้ว 

รอดู Oganization วันศุกร์นี้ 

จะเปลี่ยนทุกๆปีเลยเหรอ เจ้านาย

...........

เพชรน้ำหนึ่ง
เขียน:     แก้ไข:  

-16/01/61

-ขอร่วมระลึกถึงพระคุณครูทุกๆ ท่านด้วยนะครับ

-แม้ว่าจะไม่ได้ปฏิบัติหน้าทีี่ของครูในในโรงเรียน

-แต่ก็ขอปฏิบัติภารกิจครูแบบ"นักส่งเสริมการเกษตร"

-ห้องเรียนที่ไม่เป็นห้องสี่เหลี่ยม ไม่มีกระดานดำ แต่ห้องเรียนห้องนี้มีสายลม และแสงแดด...

-มีนักเรียนรู้ที่นับอายุรวมๆ กันแล้วได้หลายร้อยปี..

-ฝากอนุทินเอาไว้..ใน"วันครูของฉัน"

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
เขียน:     แก้ไข:  

มื้อเที่ยงวันนี้ไข่ต้ม 2 ฟอง ส้ม 3 ลูกและชาเขียว

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
เขียน:     แก้ไข:  

ตัวหนังเทวดานี้อยู่ที่ออฟฟิศมาร่วม 10 กว่าปีแล้ว สวยงามละเอียดอ่อนตามแบบศิลปะไทยJJ
เขียน:     แก้ไข:  

ข้อมูลจาก ท่าน พัชระ วิดวะ CU17 สหาย JJ ที่ อุบลราชธานี 

JJ
เขียน:     แก้ไข: