อนุทิน

151977

ธัญญ์ฐิตา
เขียน:     แก้ไข:  

8.00น. เคารพธงชาติ (เนื่องจากวันนี้ฝนตกหนักจึงไม่ได้เคารพธงชาติ)

8.30-17.00น. ทำดอกไม้จันทน์ (ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง)

น.ส.ธัญญ์ฐิตา จีระนันท์ธนากุล 56/56

151976

ศตวรรษ สวัสดิ์มงคล
เขียน:     แก้ไข:  

รับประทานอาหารกับนางพบธรรม คำปลื้ม ผอ.กศน.อำเภอวัดเพลง จ.ราชบุรี

151975

ศตวรรษ สวัสดิ์มงคล
เขียน:     แก้ไข:  

1.วันที่29พฤษาคม พ.ศ. 2560เวลา08.30น. กลุ่มฝึกงานได้ไปรายงานตัว และส่งใบมอบตัว โดยมี ร.ศ.ดร.ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช

151974

ศิริพรรณ มอญเพ็ชร
เขียน:     แก้ไข:  

วันที่ 30 พ.ค. 2560

หน่วยฝึกที่5 ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ

1. เวลา 08.30 น. ได้ลงพื้นที่ศึกษาวิธีการเก็บมะนาวและคัดเลือกมะนาวแต่ล่ะไซร์แต่ล่ะเบอร์ส่งออก

2. เวลา 13.45 น. ศึกษาการเร่งให้ออกผลออกดอกลำใย และวิธีการรักษาดูแลต้นลำใย จากเจ้าของส่วนลุงทวีบ

151973

พัชราพร สุขศรี
เขียน:     แก้ไข:  

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

30/05/60

1.08:30ลงพื้นที่ศึกษาวิธีการเก็บมะนาวและคัดเลือกไซต์ 2. 13:30น. ศึกษาการเร่งให้ผลออกเร็วและวิธีการดูแลรักษาของลำใย

ผู้ให้ข้อมูล ลุงทวีบ

151972

ศิริพรรณ มอญเพ็ชร
เขียน:     แก้ไข:  

วันที่ 29 พ.ค. 2560 เวลา 08.30น.

หน่วยฝึกที่5บ้านสะพานดำได้ลงพื้นที้รายงานตัวกับหน่วยฝึกงานมีอดีตผู้ใหญ่ เนียง รุ่งนุช เป็นผู้ต้อนรับค่ะ 2.การศึกษาดูปุ๋ยหมัก

151971

อัญชิสา หุ้นเอี่ยม
เขียน:     แก้ไข:  

30/05/60

08:00 น. ทุกฝ่ายเคารธงชาติหมายเหตุเนื่องจากวันนี้ฝนตกเลยไม่ได้เข้าแถวเคารพธงชาติ08:30- 17:00 น. ทำดอกไม้จันทน์ ทำจากใจถวายพ่อหลวง

151970

นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์
เขียน:     แก้ไข:  
  • 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ
    • 1. เวลา08.30น. ได้ลงพื้นที่ศึกษาวีธีการเก็บมะนาวและการคัดมะนาวตามไซร้
      2.เวลา14.00น.ศึกษาการเร่งให้ผลออกเร็วและวิธีการรักษาดูแลของลำไยจากเจ้าของสวนลุงทวีบ

151969

จุฑามาศ
เขียน:     แก้ไข:  


08:30- 17:00 น. ทำดอกไม้จันทน์ ทำจากใจถวายพ่อหลวง

นส. จุฑามศ กิจกุลนำชัย 564305309 56/56

151968

อนุกูล พูลมาตย์
เขียน:     แก้ไข:  

วันที่ 2 ของการฝึกงาน

08.30 สำรวจสวนมะนาวและวิธีการคัดแยก

14.00 สำรวจสวนกระเจี้ยบ

151967

พัชราพร สุขศรี
เขียน:     แก้ไข:  

ศูนย์การเรียนรู้สะพานดำ

29/05/60

1. 8:30น.รายงานตัวต่อศูนย์และการเรียนรู้และส่งใบมอบตัวลงพื้นที่โดยมีอดีตผญ.เนียง รุ่งนุช เป็นผู้ต้อนรับ

2.ศึกษาการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากมูลของวัว

151964

ปิยะพงษ์ ตั้งกิตติวัฒน์
เขียน:     แก้ไข:  

วันที่30 เวลา 13.30 น. ลงพื้นที่สวนลำใย และพื้นที่การปลูกกะเจี๊ยบ

151963

ปิยะพงษ์ ตั้งกิตติวัฒน์
เขียน:     แก้ไข:  

วันที่30 เวลา8.30 น . มาดูการเก็บมะนาว และคัดเลือกมานาว

151962

ปิยะพงษ์ ตั้งกิตติวัฒน์
เขียน:     แก้ไข:  

วันที่29 เวลา10.00น.ศูนย์ฝึกสะพานดำ หน่วยฝึกที่5 มาดูการอบกล้วย เล็ยมือนา

151961

ปิยะพงษ์ ตั้งกิตติวัฒน์
เขียน:     แก้ไข:  

วันที่29 เวลา8.30น รายงานตัวต่อศูนย์ฝึกสะพานดำ หน่วยฝึกที่5 กับ อดีต ผญ. เนียง รุ่งนุช

151960

วัชรพล นักคุ่ย
เขียน:     แก้ไข:  

วันที่ 30 พ.ค. 60 มาดูวิธีการปลูกส่วนลำใ

151959

ชนารินทร์ สอนส่งกลิ่น
เขียน:     แก้ไข:  

1. 8.30น. วันที่30พฤษภาคม2560ในช่วงเช้าลงพื้นที่การคัดมะนาวแต่ล่ะไซร์แต่ละเบอร์ส่งออก

2. 14. 00น. ลงพื้นที่สวนลำไยที่อยู่ในช่วงออกดอก

151958

ภาณุวัฒน์ แฟงมาก
เขียน:     แก้ไข:  

วันที่2 ดูการปลูกต้นกระเจี๊ยบ

30/05/60

14:00

151957

กฤตเมธ ฟักเขียว
เขียน:     แก้ไข:  

30 พฤษภาคม 25601.08.30น

บศึกษาวิธีการปลูกมะนาวและคัดมะนาวส่งออก

2.ศึกษาหารปลูกต้นกระเจี้ยและวิธีการรักษา

151956

กฤตเมธ ฟักเขียว
เขียน:     แก้ไข:  

ศูนย์ฝึกสะพานดำ

29พฤษภาคม2560

1.08.30น รายงานตัวต่อศูนย์ฝึกสะพานดำและส่งใบมอบตัว