เกี่ยวกับ GotoKnow

GotoKnow คือชุมชนออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของคนทำงานภาครัฐและภาคสังคมของไทย สมาชิก GotoKnow ถ่ายทอดความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) อันเกิดจากประสบการณ์ที่สั่งสมจากการทำงานและชีวิตผ่านการเขียนบันทึกลงในสมุด (หรือเรียกว่าบล็อก) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกคนอื่นๆ รวมทั้งเป็นวิทยาทานแก่สาธารณชนและเพื่อเป็นประวัติศาสตร์แก่ชนรุ่นหลังต่อไป

อนุทินล่าสุด

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑  ผมไปทำหน้าที่บทบาทอาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์สอน ในรายวิชา ๐๕๐๖๕๐๑ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ (Intensive ๑) ของนิสิต ๒ คน ณ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ผู้เขียน ต้องการบันทึกข้อสะท้อนกลับ (Feedback) ของตนเอง จากมุมมองของผู้ไปสังเกต เพื่อเป็นประโยชน์ให้นิสิตผู้ฝึกสอนได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง และเผื่อว่า เพื่อนอาจารย์ศูนย์ฝึกและพัฒนาประสบการณ์วิชีพครู...
15 1
วันนี้เรามารู้จักคำว่า “ประวิสรรชนีย์” กันดีไหม ?วิสรรชนีย์ ใช้เรียกสระ “อะ” เมื่อนำพยัญชนะมาประสมกับสระ “อะ” แล้วกลายเป็นคำในภาษาไทย คำนั้นจะยังคงมองเห็นรูปสระ “อะ” อยู่ท้ายพยางค์ เมื่อเป...
25 1
วันที่  ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีการประเมินหลักสูตรประจำปีการศึกษา  (ประเมิน มคอ.๗) ผมมาทำหน้าที่เป็นกรรมการประจำหลักสูตร ระหว่างเข้าร่วม ผมจะจับประเด็นๆ สำคัญ ๆ  ที่ท่านประธานผู้ประเมิน (ตัวแทน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)) ได้ให้คำแนะนำไว้  เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ต่อไป๑)  รูปแบบ ของ มคอ.๗ สกอ. กำหนดรูปแบบชัดเจน ว่าต้องจัดทำ มคอ.๗ อย่างไร  ต้องมีหน้าลายมือชื่อของใครบ้าง  หลักสูตรที่เรากำลังรับการประเมิน ใช้เกณฑ์ประเ...
20 1
            ข่าวหนี้สินครู..ในโครงการเงินกู้ ชพค. เด็กรุ่นใหม่อาจไม่เข้าใจ ว่าทำไมครูมีหนี้มากมายเหลือเกิน..เกิดจากอะไร? แล้วทำไมถึงต้องรวมตัวกัน ออกมาบอกสื่อ จนลุกลามไปไกลถึงคำว่า “โกง...
37 1
ผมคิดคำ virtual whip ขึ้นมาในเช้าวันที่๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  จากการหารือ KMPlatform กับผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทใหญ่แห่งหนึ่ง (สมมติว่าชื่อ บริษัท ก)    การพูดคุยนำไปสู่ยุทธศาสตร์ top-down และ bottom-up ในการยกระดับผลประกอบการของบริษัท ก    เชื่อมโยงกับการสร้าง KM Platform ให้เหมาะสมกับบริบทของบริษัท ก ผมได้เสนอว่า KM Platform ที่ดี    จะทำให้หน่วยงานย่อยที่มีproductivity ต่ำ   นิ่งเฉยอยู่ไม่ได้   เพราะจะมีสารสนเทศ (i...
17 1
๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ บ่าย หลังกินอาหารเที่ยง เรานั่งรถไปเกือบชั่วโมง ไปยัง Liangzhu Mengqi Town of Designers ที่ CIDA – China Industrial Design Association (1) ตั้งอยู่    ร...
14
วันที่ 5  กรกฎาคม 2560  ณ KICE ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น บทนำ              การพัฒนาระบบยาในโรงพยาบาลโดยการนำหลักการ 3P/DALI และ 3C-PDSA ม...
22
วนไปวนมา...ใน ป่า.."ป่า".เป็นที่อยู่ของ..คนสัตว์ต้นไม้..ภูเขา สายน้ำ...มหาสมุทร..ใน..โลกกลม..ๆ  ใบนี้..."โลก..กลม"...ผู้พิศูจน์..ที่ให้ความคิดเห็นต่าง..ว่าโลกไม่แบน (นะ)..ก็ได้รับ เคร...
42 1
ขออนุญาตนำบทสนทนากับสมาชิกซึ่งมีอาชีพเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงและผลงานเพลงท่านนึง และมีความสนใจเกี่ยวกับความเป็นมาของมวยมาเพื่อประโยชน์ในการศึกษาร่วมกันกับสมาชิกที่สนใจ ครับ................
12
รู้แล้วว่า เมื่อไรไทย ไปบอลโลกมิต้องรอ ลุ้นโชค ชะตาช่วยอีกแปดปี บอลชายไทย จะได้รวยเด่นดังด้วย ฝีเท้า ที่ก้าวไกลเมื่อวันที่ หมูป่า อคาเดมีมีชีวี งามหรู เป็นผู้ใหญ่เป็นนักบอล นิสัยดี มีวินัยอดทนได้ เข้มแข็ง เรี่ยวแรงดีประสบการณ์ชีวิตตอนติดถ้ำจะน้อมนำ แนวทางสร้างวิถีฝึกฝนทำดำริสติมีสร้างศักดิ์ศรีกระฉ่อนฟุตบอลไทย...
19
เขียนโดย สุรชาติ บำรุงสุข อ่านได้ที่ ๑วิจารณ์ พานิช๑๗ ก.ค. ๖๑ ...
41 2
หนังสือ Barracoon : The Story of the Last“Black Cargo” (2018)  Zora Neale Hurstonedited by Deborah G. Plant   เขียนไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๗๔  จากผลงานสัมภาษณ์ “ทาสคนสุดท้าย”ชื่อ Kossola Lewis หรือชื่อเล่นCudjo ในปี พ.ศ. ๒๔๗๐  ทั้งนักวิจัยและผู้ให้สัมภาษณ์ตายไปนานแล้ว    ต้นฉบับหาผู้พิมพ์จำหน่ายไม่ได้เพราะช่วงนั้นเศรษฐกิจตกต่ำ    งานวิจัยชิ้นนี้ทำถูกต้องตามหลักการวิจัยด้านมานุษยวิทยาผมตกใจมากที่ได้ทราบว่า ต้นเหตุแท้ๆ ขอ...
37 2 1
นิสิต ม.ก. คณะเกษตร มาฝึกงาน ณ ห้องผู้เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการเกษตร น้องๆ ต้องการเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน และการทำงานของนักส่งเสริมการเกษตรกับชุมชน จึงสอนให้เรียนรู้จากผู้รู้และลงพื้นที่จริง โดยนำข้อมูลที่ได้จากการถอดความรู้มาแลกเปลี่ยนและสรุปร่วมกัน...
15 1
จะด้วยชะตาต้องกัน ศรศิลป์กินกัน บุญพาวาสนาส่ง หรือดวงสมพงศ์กัน (รัดดวงเดียวกัน)* หรือจะด้วยเหตุผลกลไดก็แล้วแต่...แต่ที่แน่ๆในการเดินทางไปร่วมงานวุฒิอาสาธนาคารสมองที่สระบุรีครั้งนี้ ได้นั่งร่วมโต๊ะคุยกันในงานคืนคาวบอยไนท์ที่ไร่สมเกียรติ โดยการแนะนำจาก อาจารย์ จำรัสเจริญเวช ให้ได้รู้จัก ดร.พนธ์  พุทธานุสรณ์ รองอธิการมหาวิทยาลัย เอเซียอาคะเณย์  สองเฒ่ากับหนึ่งหนุ่ม ดูเหมือนเราไม่ได้ใส่ใจกับเสียงเพลงมากนัก นอกจากตอนที่เจ้าของไร่ ขึ้นไปโชว์เพ...
37 1 1
เมื่อเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2561 ได้เดินทางไปคัดเลือกข้าราชการส่วนกลางดีเด่น ทำให้เห็นการทำงานของนักส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ที่ต้องใกล้ชิดกับประชาชน มิใช่แค่เพียงเกษตรกร เป็นการทำงานเพื่อมุ่...
18
วันที่ 5  กรกฎาคม 2560 ณ KICE ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นฝึกถอดบทเรียน ใช้ทั้งการพิมพ์ข้อความบันทึกใน notebook และการบันทึกเสียงวิทยากร ถือว่าเป็นงานที่ท้าท...
50 1 3
๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นการดูงานที่ให้ปัญญาสูงยิ่งในระดับ “เปิดกระโหลก”    ให้เข้าใจว่าวิธีใช้พลังของ big data เป็นอย่างไร    ต้องคิดซับซ้อนเพียงใด    และในอนาคตระบบค้าส่งค้าปลีกจะกลาย...
39 1
ปิดเทอมสร้างสรรค์ “เด็กปกติ” ชวน “เด็กพิเศษ” เข้าป่าศึกษาธรรมชาติ ค้นพบความแตกต่างด้วยความเข้าใจ จุดประกายการเรียนรู้-รักษ์สิ่งแวดล้อม           “ปิดเทอม” ถือเป็นโจทย์ใหญ่ของผู้ปก...
31 1
ปิดเทอมสร้างสรรค์ “เปิดค่ายเยาวชน ผู้นำคุณธรรม 4.0”“พอเพียง-วินัย-สุจริต-จิตอาสา” สร้างคนไทยในศตวรรษที่ 21    เพราะ “คน” คือต้นทุนที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ “คุณลักษณะ” ข...
22 2
"ปั้นคนปั้นดิน-เป็ดยิ้ม” ปิดเทอมเติม “ฮัก” ที่สกลนคร เรียนรู้อย่างมีความสุข-สนุกคิด เสริมทักษะชีวิตจากสิ่งรอบตัว           การสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่สนุกสนานควบคู่ไปกับการฝึกทักษะการคิดวิเ...
20 1
ปิดเทอมสร้างสรรค์ด้วย “นิทานสร้างสุข” ในโรงเรียนตาดีกา เรียนรู้และเข้าใจในความต่าง เสริมจินตนาการ-สร้างสันติภาพ           เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ไม่ได้ส่งผล...
20 1
การผลิตอย่างยั่งยืน 4.0 Sustainability of Production 4.0 พันเอก มารวย  ส่งทานินทร์ [email protected] 16 กรกฎาคม 2561 บทความเรื่อง การผลิตอย่างยั่งยืน 4.0 (Sustai...
39 1
ขอบพระคุณเครื่องมือคิดเป็นระบบทางกิจกรรมบำบัดจิตสังคมที่กระตุ้นการแปลความรู้เชื่อมโยงกับกระบวนการสื่อสารจิตใต้สำนึกในเวลา 1 ชม. เมื่อสังเกต คุณหมอให้ผู้อบรมแนะนำตัวและเพลงที่ชอบ ทำให้เห็นการ...
38 1
กิจกรรม “ปลูกต้นรวงผึ้ง ในหัวใจเด็กน้อย"เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณหน้าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 ตำบลหุบกะพง อำเภอชะอำ จั...
43
        ผมใช้เวลาในการเดินทางไปทำงานตอนเช้าด้วยการฟังข่าวสารจากรายการบันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากเวลา ๘ นาฬิกาถึง ๙ นาฬิกาส่วนหนึ่งเป็นเพราะรู้สึกประทับใจผู้ดำเนินรายการที่ใช้คำถามในการถามผู้ที่รับเชิญมาร่วมรายการได้อย่างกระชับและตรงประเด็น             เช้านี้เป็นการสัมภาษณ์รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องการจัดงานครบรอบสถาปณากระทรวงและมหกรรมแพทย์แผนไทยแต่นั่นไม่ทำให้ผมสะดุดใจเท่ากับการให้ข้อ...
25
สหกรณ์กับการลดขยะ1. เข้าร่วมงาน สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ครบ 50 ปี และงาน ASEAN  Co-op products Expo 2. พบและได้ถ่ายรูป กับ พี่ต้อย ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จังห...
25
วันพระปาฏิโมกข์ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 แรม 15 ค่ำ เดือนแปด ปีจอ การลงอุโบสถเพื่อฟังปาฏิโมกข์การลงอุโบสถ คือ การที่พระภิกษุสงฆ์ร่วมประชุมกันที่พระอุโบสถเพื่อฟังปาฏิโมกข์ตามพร...
22
วันที่ ๑๔-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ครูตุ๋ม (ศิริลักษณ์ ชมภูคำ) และผม ได้รับเชิญจากอาจารย์กรภูศิษฐ์ แก้วมาก จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดเลย (มรภ.เลย) ผมชวนเสือตามครูตุ๋มไปเรียนรู้ด้วย เรา AAR กันระหว่างการเดินทางกลับว่า เวทีนี้ครูที่เข้าร่วมกว่า ๕๐ ท่าน มีพลังที่สุด และชัดเจนที่สุด เท่าที่เคยไปขยายผลมา  จึงมีความหวังอย่างยิ่งว่า ท่านอาจารย์ภูศิษฐ์และทีมงาน จะสามารถสานงานแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนพิเศษบกพร่องด้านการเรียนรู้ (LD)...
32 1
นสพ. The New York TimesInternational Edition ฉบับวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ในคอลัมน์ Opinion มีบทความชื่อWhatmoral heroes are made of (1)  เขียนโดย David Brooks น่าอ่านมาก   สรุปตอนท้ายว่า คนที่ตั้งหน้าทำเพื่อผู้อื่นนั้น  ทำด้วยความเชื่อหรือการเห็นคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ของสิ่งนั้น และทำด้วยกระบวนทัศน์ว่า ตนเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการที่ยิ่งใหญ่นั้น   ตนไม่ใช่ตัวขบวนการนั้น   คือทำอย่างไร้ตัวตนนั่นเอง   แต่ผมก็ไม่วายเถียง David Brooks ว่...
66 3 1

หมวดหมู่