เกี่ยวกับ GotoKnow

GotoKnow คือชุมชนออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของคนทำงานภาครัฐและภาคสังคมของไทย สมาชิก GotoKnow ถ่ายทอดความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) อันเกิดจากประสบการณ์ที่สั่งสมจากการทำงานและชีวิตผ่านการเขียนบันทึกลงในสมุด (หรือเรียกว่าบล็อก) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกคนอื่นๆ รวมทั้งเป็นวิทยาทานแก่สาธารณชนและเพื่อเป็นประวัติศาสตร์แก่ชนรุ่นหลังต่อไป

อนุทินล่าสุด

ชาวนาอยุธยาฯ ร้องตรวจสอบบ่อดินต้นเหตุทำน้ำเค็ม กระทบพื้นที่เกษตร เกษตรกร ต.สนามไชย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำทำการเกษตรพบความเค็มเกินมา...
มหัศจรรย์ "สื่อสร้างสรรค์"รูปธรรมการเรียนรู้ในศูนย์เด็กเล็ก             “บ่อยครั้งที่ผู้ปกครองไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทำ บางคนกลัวลูกจะมีอันตราย เมื่อต้องออกมาวิ่งเล่น ทำกิจกรรมนอกห้องเรียน”    ...
จับมือกันไว้เราจะไม่ทิ้งกัน...ชุมชนคูขวางตั้งชมรมจักรยานผู้สูงวัย           เบี้ยชราภาพ แม้จะจำเป็น แต่ผู้สูงอายุชุมชนคูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ยังไม่ใช่เรื่องใหญ่กว่าการได้มาพบกัน ร่ว...
1
มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ เพื่อเด็กด้อยโอกาสชุมชนสุวรรณประสิทธ์2           "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นพื้นที่สำคัญในการดูแลและพัฒนาเด็กช่วงวัย 2-5 ขวบ ซึ่งเป็นวัยที่สมองเจริญเติบโตสูงสุดกว่า 80% ข...
2
        28 ธันวาคม 2561  บุคลากรของ กศน.อำเภอเสนาได้ทำอาหารทานร่วมกัน  มอบของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ให้กัน  นำของขวัญมาจับสลาก  และจับรางวัลพิเศษ  พร้อมกับรับพรปีใหม่จากท่าน ผอ.วิญญา...
5
        นักวิจัยทางสังคมศาสตร์จากคอร์เนลล์ผู้เชี่ยวชาญเมืองจีนคือสกินเนอร์ ( G.William  Skinner  ) เมื่อจีนเปลี่ยนการปกครองเป็นคอมมิวนิสต์  เขาจึงหันมาศึกษาคนจีนในเมืองไทย  ผลงานที่โด่งดังมากชื่อ Chinese  Society  in  Thailand  คือท่านมองสังคมรวมตัวกันเพื่อปรับตัว  มีมุมคิดแบบ Instrumentalism  ท่านค้นพบว่าลูกชายคนจีน 2 คน คน 1 ดำรงตนตามแบบจีน  อีกคนเปลี่ยนเป็นไทย  เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ความเป็นชาติพันธุ์ไม่ได้มาจากชาติกำเ...
3
ต่อจากตอนที่แล้ว โครงสร้างหน้าที่คือแต่ละคนล้วนมีบทบาทเป็นของตนเองและทุกคนต้องมีอย่างเดียวกันคือ การจรรโลงไว้ซึ่งการอยู่ร่วมกันในสังคม ต่อมาปี พ.ศ. 2491 มีคณาจารย์สายสังคมศาสตร์จาก Cornell University, U.S.A. มาทำวิจัยศึกษาหมู่บ้านบางชัน เขตมินบุรี กรุงเทพ ฯเป็นทีมแรก มีคนไทยร่วมทีมด้วยคือ ดร. กมล ชาญเลขาจากการเชื่อมโยงความคิด Conceptualization ได้แนวคิดเกี่ยวกับคนไทยดังนี้1.คนไทยมีความเป็นปัจเจกชนนิยมสูงมากเพราะรับแน...
3
วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ผู้เขียนมีกิจกรรมพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโรงเรียนอู่ทอง  U thong reading camp ท่านอาจารย์อรุณศรี ปาณิวรรณ เชิญไว้นานแล้ว นักเรียนเป็นห้อง Mini Englis...
17
“สื่อสร้างสรรค์”จากพลังชุมชนมหัศจรรย์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก             ในเวลาเกือบเที่ยง หลังอาหารกลางวันของเด็กๆ ผ่านไปไม่นาน เด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน...
9
ขุมทรัพย์จากกอง “ขยะ”สร้างรายได้สู่บ้านโพธนาราม           ปริมาณขยะในชุมชนที่สูงพรวดอย่างน่าตกใจในปี 2558 จากค่าเฉลี่ยปี 2557 สร้างขยะคนละ 0.5 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน พอปี 2558 ตัวเ...
9
คุณภาพชีวิตชนเผ่าบนพื้นที่สูงสุดย่ำแย่ สสส.หนุนเพิ่มทักษะชีวิตเพื่อให้อยู่รอด สสส.ร่วมกับ ศ.ว.ท. เร่งใช้ฐานวัฒนธรรมเสริมสร้างสุขภาวะชุมชนบนพื้นที่สูง เพื่อแก้ปัญหา 12 ชนเผ่า ใน 6 จังหวัดภาคเหนือ...
8
เมื่อวานได้มีโอกาสดูหนังเรื่อง 9 ศาสตรา...ก็ต้องบอกว่าดีใจมากๆที่ประเทศไทยทำหนังที่สร้างสรรค์มากๆ ออกมา..โดยดึงเอาภูมิปัญญาของไทยคือมวยไทย และแก่นคำสอนของศาสนาพุทธหลายๆ ข้อออกมา ....
174
อย่าหลงประเด็นเรื่องนาฬิกา ข่าวใน นสพ. บางกอกโพสต์ watch scandal. Four to be grilled over Prawit bling (๑)   และบทวิจารณ์ใน นสพ. มติชน ปลายหอกพุ่งใส่ประวิตร วงษ์สุวรรณ (๒)    มองเรื่องนาฬิกาเป็นประเด็นการต่อสู้ทางการเมือง ที่ซับซ้อน แต่ผมมองต่าง   ผมมองที่ผลประโยชน์ของบ้านเมืองที่ยั่งยืน    โดยปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งคือ ความ “สะอาด”   ซึ่งส่วนสำคัญคือการเป็นสังคมที่ปราศจากความโสโครกด้าน คอร์รัปชั่น  วิจารณ์ พานิ...
21
วิธีสอนคนของทางตะวันตกกับตะวันออก แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดตรงที่.ตะวันตกเน้น ทฤษฏี (Theory) แต่ตะวันออกเน้น ปรัชญา (Philosophy) .ฝั่งตะวันตก : เมื่อมีองค์ความรู้ ก็จะนำมาประมวลเป็นหลักการ แล้วก็ตั้งชื่อเท่ๆ . ผมขอยกตัวอย่างเช่น ความรู้เรื่องการคบคน ฝรั่งเขาก็คิดวิเคราะห์ว่ามีขบวนการและวิธีอย่างไรบ้างเอามาสรุปเป็นหลักการ  แยกเป็นข้อ ข้อ 1. การคบคนต้องดูจากการพูด พูดลบหรือพูดบวก ข้อ 2. ดูจากการกระทำ เพราะการกระทำออกจ...
66 1
ผู้อำนวยการมุ่งมั่นดูแลสุขภาพตนเอง  น้ำหนักคงที่มาหลายปีอยู่ที่บ้านวิ่งรอบหนอง  นอนพักที่โรงพยาบาลวิ่งรอบสระอ่ะ ... ใครจะเลียนแบบ  ไปลอกหนอง  ขุดสระน้ำไว้วิ่งรอบ ๆ ออกกำลังกายได้นะคะล้อเล่น ...
26
          คำว่าสัมโพชฌงค์ แปลว่ องค์แห่งการตรัสรู้หรือการรู้พร้อม ซึ่งหมายถึงการที่ปัญญาดำเนินไปถึงที่สุดนันเอง ที่เรียกว่า องค์แห่งการตรัสรู้ก็เพราะว่าการตรัสรู้ต้องประกอบด้วยองค์ทั้ง ๗ นี้จริงๆ องค์...
14
        เราอาจแบ่งมุมมองเป็น 2 ข้อ คือ 1.สังคมศาสตร์นอกห้องเรียนคือชาวบ้านทำกันอยู่   เป็นสังคมศาสตร์ท้องถิ่น เช่นบทเพลงที่ว่า  พ.ศ. 2504  ผู้ใหญ่ลีตีกลองประชุม  ชาวบ้านต่างมาชุมนุม  มา...
12
        สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  จัดโครงการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ STEM Education  ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศ...
14
           ผมอ่านหนังสือของวินทร์ เลียววาริณ นักเขียนซีไรท์ ไม่เคยมีคำว่าผิดหวัง ล่าสุดอาจบทความในเฟซบุ๊ค ก็พบข้อคิดข้อเขียนดีๆ จึงนำมาบันทึกไว้ในบล็อคนี้ ถือโอกาสได้แบ่งปันกันนะครับ         ...
54 1
วันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมา เชื่อว่าหลายบ้านก็พาลูกหลานออกไปร่วมงานวันเด็ก ปีนี้ด้วยความไม่ได้ตั้งใจ ผิดแผนที่วางไว้ เลยได้ลองไปที่ใหม่ ที่ไม่เคยไป และไม่เคยรู้จักมาก่อน อ่านคร่าวๆ ก็ดูเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจดี +++ ถึงจุดหมายประมาณ 7.30 น. ตามเวลาที่ทางผู้จัดกิจกรรมแจ้งไว้ว่าให้ลงทะเบียน ผลคือไปถึงแล้ว ทุกอย่างโล่ง ว่าง? แต่ละคนยังวุ่นวายกับการเตรียมงานอยู่ มองไปรอบๆ ก็ช่างโล่งว่าง ด้วยการกำหนดจิตตั้งแต่ก่อนเดินทางแล้ววา "สิ่งใด เกิดขึ้นสิ่งนั้นดีเสมอ"...
14
หนุนชุมชนกะเหรี่ยงท่าสองยางปลูกผัก เพิ่มความมั่นคงทางอาหารในฤดูแล้ง             วิถีชีวิตที่อยู่กับป่าของกะเหรี่ยงบ้านแม่สะเปา ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ที่ดำรงชีพเคียงคู่กับป่ามานาน...
17
สสส.หนุนรพ.สต.ใช้ชุมชนเป็นฐานงาน ลด-ละ-เลิก บุหรี่ แม่ฮ่องสอน            จากข้อมูลสำรวจของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) พบว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ชื่อว่ามีจำนวนผู้สู...
24
    ได้อ่าน 5 หลุมพรางนักภาวนา ของ อ.พศิน  อินทรวงค์  เตือนเราได้ดีมากๆ  ดูเหมือนท่านจะบอกเป็นนัยๆว่า เราน่ายึดทางสายกลาง แต่ต้องมั่นคงในสติ สัมปชัญญะ ให้รู้สึกตัวและฝึกวางอุเบกขาบ่อย...
23
แค่พลิกวิธีคิดชีวิตเปลี่ยน“ผักแก้จน” ของคนเสนา          ในยุคที่เกษตรกรคาดหวังกับราคาพืชผลทางการเกษตรไม่ได้ สิ่งที่จะช่วยประคองชีวิตให้อยู่รอดได้ คือ การลดรายจ่าย ไม่ว่าจะเป็นการผลิต ราย...
22
ผมเป็นสมาชิก Netflix มาสักพัก ได้มีโอกาสดูหนังนอกกระแส หรือหนังแปลกๆ หลายเรื่อง เรื่องล่าสุดเป็นหนังจากสาธารณรัฐเชค เรื่อง The Devil’s Mistress ...หนังเป็นอัตชีวประวัติของดาราสา...
141
ปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคม    จาก นพ. ชูชัย ศุภวงศ์  ประเทศไทยมีทรัพยากรต่างๆ มาก   มากกว่าสิงคโปร์ มากกว่าญี่ปุ่น มากกว่าสวิตเซอร์แลนด์ มากเกินพอที่จะสร้างให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุด แม้เราจะมีปัญหาต่างๆหลายด้าน จนถึงขั้นที่เรียกว่าวิกฤติ... แต่...ถ้าคนไทยมีความมุ่งมั่นร่วมกัน เราก็จะสามารถก้าวข้ามวิกฤตการณ์อันซับซ้อนไปสู่การร่วมสร้างประเทศไทยให้เป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดได้ ศ. .นพ.ประเวศ วะสี ราษฎ...
50 1
 สมัยไปทำงานที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่กว่ายี่สิบปี  สาวน้อยไปริเริ่มโครงการผลิตวิสัญญีพยาบาลไว้    สำหรับทำหน้าที่ช่วยวิสัญญีแพทย์ซึ่งมีสภาพขาดแคลนในขณะนั้น    และยังขาดแคล...
51 2 1
บันทึกชุด ปรับปรุงการสอนเล็กน้อย ได้ผลยิ่งใหญ่ นี้ ตีความจากหนังสือ Small Teaching : Everyday Lessons from the Science of Learning (2016)  เขียนโดย James M. Lang ผู้เป็นศาสตราจารย์ด้านภาษาอังกฤษ และผู้อำนวยการ Center for Teaching Excellence ของ Assumption College  เมือง Worcester  รัฐ Massachusetts   สหรัฐอเมริกา    มีผลงานหนังสือ ๔ เล่ม และบทความอีกจำนวนมาก    เกี่ยวกับการเรียนรู้ในภาคปฏิบั...
71 1
สี่ห้าวันที่ผ่านมา สองสามเหตุที่ตัวเองประสบ ทำให้ได้คิด..คนเราไม่ต่างกับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ รองเท้าแตะยาง หรือเครื่องใช้ไม้สอยที่เป็นพลาสติกจะเห็นชัด แรกซื้อมายืดหยุ่น ไม่ว่าจะหัก งอ ตกกระ...
91 2 3

หมวดหมู่