Willy-nilly

คำแปล

Willy-nilly
ADJ:
ด้วยความเต็มใจหรือไม่ก็ตาม, ด้วยความสมัครใจหรือไม่ก็ตาม
ADV:
อย่างเต็มใจหรือไม่ก็ตาม, อย่างสมัครใจหรือไม่ก็ตาม
คำพ้องความหมาย: nolens volens
Translations from Lexitron

ตัวอย่างการใช้งานใน GotoKnow

(กำลังประมวลผล กรุณาดูอีกครั้งภายหลัง)