Unaffected

คำแปล
Unaffected
ADJ:
ซึ่งไม่กระทบกระเทือน, ซึ่งไม่สะทกสะท้าน
ADJ:
ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบ, ซึ่งไม่ได้รับความกระทบกระเทือน
คำพ้องความหมาย: unmoved, untouched, unstirred
ADJ:
ที่แทัจริง, ซึ่งปราศจากมารยา, ซึ่งมิได้เสแสร้ง, ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่มีสิ่งใดชักจูงหรือมีอิทธิพลต่อ
คำพ้องความหมาย: genuine, unpretentious, sincere
ADJ:
ซึ่งอยู่ในสภาพเดิม, ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลง
Translations are from Lexitron

ตัวอย่างการใช้งานใน GotoKnow
(กำลังประมวลผล กรุณาดูอีกครั้งภายหลัง)