Talk

คำแปล
Talk
สหกรรมกริยา (VT):
พูดคุย, สนทนา, เจรจา, กล่าวคำ
คำพ้องความหมาย: discuss, speak, chat
อกรรมกริยา (VI):
พูดคุย, สนทนา, เจรจา, กล่าวคำ
คำพ้องความหมาย: discuss, speak, chat
สหกรรมกริยา (VT):
อภิปรายกันในเรื่อง, พิจารณากันในเรื่อง, ถกเรื่อง, พูดถึงเรื่อง
คำพ้องความหมาย: discuss
อกรรมกริยา (VI):
แสดงปาฐกถา, บรรยาย
อกรรมกริยา (VI):
นินทา
คำพ้องความหมาย: gossip
คำนาม (N):
การสนทนา, การพูดคุย
คำนาม (N):
สิ่งที่กล่าวถึง, สิ่งที่พูดถึง
คำนาม (N):
การอภิปราย, การพิจารณา, การถกเรื่อง
คำพ้องความหมาย: discussion
คำนาม (N):
การแสดงปาฐกถา
คำพ้องความหมาย: oration, sermon
คำนาม (N):
การนินทา
คำพ้องความหมาย: hearsay, tittle-tattle, gossip
คำนาม (N):
คำนินทา, คำพูดนินทา, คำเล่าลือ
คำพ้องความหมาย: gossip, rumour
คำนาม (N):
วิธีการพูด
Translations are from Lexitron

ตัวอย่างการใช้งานใน GotoKnow
(กำลังประมวลผล กรุณาดูอีกครั้งภายหลัง)