Take away from

คำแปล
Take away from
Phrasal Verbs:
เอาไป, พรากไปจาก
Phrasal Verbs:
เอาออกจาก, ย้ายออกจาก
คำพ้องความหมาย: get away from, take away
Phrasal Verbs:
พาไปจาก (คนหรือสถานที่)
คำพ้องความหมาย: get away from
Phrasal Verbs:
หักออกจาก, ลบออกจาก
คำพ้องความหมาย: subtract from, take away
Phrasal Verbs:
ทำให้ลดค่าของ
คำพ้องความหมาย: detract from, take from
Translations are from Lexitron

ตัวอย่างการใช้งานใน GotoKnow
(กำลังประมวลผล กรุณาดูอีกครั้งภายหลัง)