Radiant

คำแปล
Radiant
ADJ:
ซึ่งบ่งบอกถึงความสุข ความรักหรือสุขภาพที่ดี, ซึ่งแสดงถึงความสุข ความรักหรือสุขภาพที่ดี
คำพ้องความหมาย: delighted, happy
ADJ:
ซึ่งส่องสว่าง
ADJ:
ซึ่งปล่อยความร้อนหรือแสงออกมาในรูปของรังสีหรือพลังงาน (ทางฟิสิกส์), ซึ่งแผ่รังสีจากจุดศูนย์กลาง
คำนาม (N):
สิ่งที่ปล่อยความร้อนหรือแสงออกมา
Translations are from Lexitron

ตัวอย่างการใช้งานใน GotoKnow
(กำลังประมวลผล กรุณาดูอีกครั้งภายหลัง)