Harmonize

คำแปล
Harmonize
อกรรมกริยา (VI):
้เข้ากันได้, ปรองดอง, กลมกลืน
สหกรรมกริยา (VT):
้เข้ากันได้, ปรองดอง, กลมกลืน
สหกรรมกริยา (VT):
ทำให้เข้ากัน, ทำให้ประสานกัน, ทำให้ปรองดองกัน, ทำให้กลมกลืนกัน
สหกรรมกริยา (VT):
ทำให้เข้ากันได้, ทำให้ปรองดอง, ทำให้ประสมกลมกลืน
อกรรมกริยา (VI):
ประสานกัน, ปรองดองกัน, กลมกลืนกัน
คำนาม (N):
ประสานกัน, ปรองดองกัน, กลมกลืนกัน
สหกรรมกริยา (VT):
ประสานเสียง, เรียบเรียงเสียงประสาน
Translations are from Lexitron

ตัวอย่างการใช้งานใน GotoKnow
(กำลังประมวลผล กรุณาดูอีกครั้งภายหลัง)