Checkout

คำแปล

Checkout
คำนาม (N):
การแจ้งออกจากที่พักหรือห้องของโรงแรม
คำพ้องความหมาย: checkout time
คำนาม (N):
การทดสอบความพร้อม, การตรวจสอบก่อนออก
คำนาม (N):
จุดจ่ายเงินในห้างสรรพสินค้า
คำพ้องความหมาย: checkout counter
Translations from Lexitron

ตัวอย่างการใช้งานใน GotoKnow

(กำลังประมวลผล กรุณาดูอีกครั้งภายหลัง)