Checkout

คำแปล
Checkout
คำนาม (N):
การแจ้งออกจากที่พักหรือห้องของโรงแรม
คำพ้องความหมาย: checkout time
คำนาม (N):
การทดสอบความพร้อม, การตรวจสอบก่อนออก
คำนาม (N):
จุดจ่ายเงินในห้างสรรพสินค้า
คำพ้องความหมาย: checkout counter
Translations are from Lexitron

ตัวอย่างการใช้งานใน GotoKnow
(กำลังประมวลผล กรุณาดูอีกครั้งภายหลัง)