ความเห็น 999613

KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 631. วิธีประยุกต์ Appreciative Inquiry

เขียนเมื่อ 

เข้ามาอ่านค่ะ

ขอบคุณที่ให้ความรู้อย่างสม่ำเสมอค่ะ