ความเห็น 99843

อดีตของความสุขอันฝังลึกในวัยเด็ก

เขียนเมื่อ 
  • อ่านแล้วทำให้นึกถึงภาพยนตร์เรื่อง ลูกอีสาน เป็นเรื่องที่ดังมาก เห็นบรรยากาศของท้องทุ่ง วัฒนธรรม การดำรงชีวิต แบบไม่เปื้อนฝุ่น
  • ค่านิยมที่ฝังลึกกับเด็กไทย เด็กชนบทแบบเดิม ๆ คงหายากแล้วค่ะ เนื่องจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เข้ามาแทรกซึม 
  • รออ่านบันทึกหน้าค่ะ