ความเห็น 9973

เด็กพิการทางหู

อาจารย์ประไพ สิทธิเลิศ
IP: xxx.170.161.245
เขียนเมื่อ 

ข้อมูลที่นำเสนอเป็นประโยชน์  ขอให้ณัฏฐ์ธิดาษ์  หวลหอม พัฒนาทักษะการใช้เว็บไซต์นี้มาก ๆ พยายามฝึกอัพโหลดภาพและไฟล์ให้ได้ ขณะนี้ถือว่ายังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการบูรณาการ การเรียนรู้จากการใช้เทคโนโลยีกับเนื้อหาสาระในวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม 

ข้อทดสอบไม่มีปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ นักศึกษาควรเพิ่มเติมให้ครบสมบูรณ์ด้วย