ความเห็น


สวัสดีค่ะคุณliverbird

อืมม..ตอบยากอยู่ค่ะ ขึ้นอยู่กับว่า "ดี" น่ะหมายถึงอะไร ^ ^

ในแง่ของผู้บริหาร ก็คงมี flexibility มากขึ้นในการจัดสรรเงินก้อนที่ได้รับมาจากรัฐในการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้กับข้าราชการในสังกัด เพราะไม่จำเป็นต้องเลื่อนเป็นขั้นๆ เท่าๆ กัน แล้ว และไม่ถูกกำหนดมาว่าให้คนได้ ๒ ขั้นไม่เกินร้อยละ...ของคนทั้งหมด

ในระบบใหม่อาจใ้ห้เงินเดือนเพิ่มเป็นเปอร์เซนต์ของเงินเดือนพื้นฐาน และให้คนนี้ 1% คนนั้น 2% อีกคน 5% ของเงินเดือน(พื้นฐาน)ของแต่ละคนได้ ตราบใดที่ไม่เกินจำนวนเงินก้อนที่ได้จัดสรรมา (เดาว่าจะเป็นรูปแบบนี้นะคะ)

ตามหลักแล้วควรจะให้สัดส่วนเงินเดือนเพิ่มดังกล่าวตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน... ซึ่งคราวนี้ก็จะนำมาซึ่งปัญหาในการประเมินผลงานว่าระบบจะ Fair และระบบจะครอบคลุมการประเมินข้าราชการในแ่ต่ละสายงานที่อยู่ในองค์กรเดียวกันหรือไม่ อันนี้ยังไม่นับกรณีที่เจ้านายอาจจะรักใครหรือชอบใครเป็นพิเศษด้วย

มองในแง่ของข้าราชการเอง การปรับบัญชีเงินเดือนแบบนี้ก็น่าจะดีกว่าแบบเดิมที่ยึดขั้นตายตัวค่ะ การกระจายของการเลื่อนเปอร์เซนต์เงินเดือนน่าจะกระจายให้คนได้หลากหลายกว่าการเลื่อนเป็นแบบขั้นๆ เท่าๆ กันค่ะ และเห็นเขาว่าการย้ายจากกลุ่มหนึ่งไปอีกกลุ่มหนึ่ง เช่น ย้ายจากทั่วไป ไปวิชาการอาจจะทำได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี