ความเห็น 995062

เยี่ยมปราชญ์ชาวบ้านที่หนองกองคุณทองดี งามเสริฐ

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณคนพลัดถิ่น
  • ที่แวะมาเยี่ยมด้วยคำกลอนที่มีความหมาย
  • ขอให้มีความสุขกับการทำงานนะครับ