ความเห็น 99451

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

ภ.ก.เชิดเกียรติ
IP: xxx.157.45.66
เขียนเมื่อ 
การใช้ปากกับอวัยวะเพศชายที่มีเชื้อเอดส์ มีรายงานการแพทย์แล้วว่าติดได้ แต่การใช้ปากกับอวัยวะเพศหญิง ที่มีเชื้อเอดส์ยังไม่มีรายงานว่ามีคนติดโดยวิธีนี้ (แต่ก็มีโอกาส)
สำหรับชายกับชาย ฝ่ายใช้ปากมีโอกาสติดมากกว่าฝ่ายถูกอม แต่การติดโดยวิธีนี้ก็พบน้อยมาก