ความเห็น 991648

เมตตาแบบหายใจออก

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณอาจารย์ครูตา ลป.มากๆ ครับ...

  • เรียนเสนอให้ลองดู เนื่องจากจะมีคุณค่าต่อตัวเราด้วย ต่อคนรอบข้างด้วย

สาธุ สาธุ สาธุ...