ความเห็น 988852

สุขแห่งการแบ่งปัน "อันละไม"

เขียนเมื่อ 

พี่หมอเล็กคะ...

การได้ให้ และแบ่งปัน..แม้ความรู้สึกที่ดีดี เพียงเล็กน้อย..

นำไปสู่...การที่เราไม่อยากจะได้อะไรตอบแทนกลับมาเลย...

มัน...นำไปสู่...การเกิดภาวะ "ใจเบาเบา"...ภายในเกิดขึ้น

(^___^)