ความเห็น 9877

ตรวจผู้ป่วยผู้สูงอายุ

นายรุ่งศักดิ์ ศิรินิยมชัย
IP: xxx.183.233.27
เขียนเมื่อ 

เรียนนายแพทย์พิเชฐ  บัญญัติ  

ผมขอทราบรูปแบบการดูแลผู้ป่วยสูงอายุภายในหอผู้ป่วยครับ

เพื่อเป็นการเรียนรู้ในการดูแลผู้สูงอายุครับ