ความเห็น 986278

โอกาสทองที่จะแก้วิกฤตไทย ด้วยรัฐบาลพิเศษเฉพาะกาลเพื่อความปรองดองแห่งชาติ

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับข้อ ๓ ครับ

ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีใครตรวจสอบ

ขณะนี้ฝ่ายค้านนอกสภาเข้มแข็งกว่าในสภาเสียอีกครับ

...

เคยพบและร่วมกิจกรรมกับท่านไพบูลย์หลายปีแล้วที่เมืองกาญจน์

๑.ครั้งต่อต้านท่อแก๊สผ่านป่าต้นน้ำชั้นหนึ่งเอกาญจนบุรี

๒.ครั้งรณณรงค์สนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับ ๒๕๔๐

ยังระลึกถึงด้วยความเคารพ

รักษาสุขภาพนะครับ

อายุบวร

ครูกานท์ (ผศ.ศิวกานท์ ปทุมสูติ)

ทุ่งสักอาศรม