ความเห็น 986145

โอกาสทองที่จะแก้วิกฤตไทย ด้วยรัฐบาลพิเศษเฉพาะกาลเพื่อความปรองดองแห่งชาติ

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับ

อาจนอกกรอบที่อาจารย์เขียนมา ผมเห็นว่า อยู่ในเรื่องราวเดียวกัน นั่นคือโอกาสในยามวิกฤติ

ผมเองอาจไม่สัดทัดนักการเมือง เพียงแต่สนใจ รู้สึกเห็นใจนักการเมืองทุกคน ที่อาสามาทำงานส่วนรวม

ผมสนใจเรื่องการเป็นอยู่ การศึกษา แปลกใจว่า งานการศึกษายังคงโยนกันไปโยนกันมา ที่สุดเป็นกระทรวงที่อาจารย์เป็นเสนาบดี คือ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ผมเคยพูดกับพี่ ๆ พวกพ้องที่คุ้นเคย ว่า กระทรวงนี้ดูเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องได้ เพราะเดิมเป็นการสงเคราะห์ ซึ่งชาวบ้านปัจจุบันยังติดปากกันอยู่ หรือแม้กระทั่งคนที่เกี่ยวข้องกับงานนี้ยังไม่อยากขัดใจชาวบ้าน โดยยังคงรักษางานสงเคราะห์ผู้คน

นักการเมืองที่เราว่า ๆ กัน เนื่องจากฐานะเสียงเรียกร้อง นักการเมืองจำเป็นต้องสงเคราะห์ ตอนนี้ กกต.ออกระเบียบใหม่เรื่องห้ามบริจาค รู้ ๆ กันว่า เขายังคงแอบบริจาคให้แก่ประชาชนผู้เดือนร้อนหรือฐานเสียงที่ร้องขอ

จะยังคงวนเวียนอยู่แบบนี้ ผมสนใจครับกับตำแหน่งใหม่ของอาจารย์ที่เมื่อปลายเดือน พ.ย.ศกนี้ อาจารย์ได้รับสมมุติใหม่ให้เป็นประธานสภาผู้ฟังและผู้ชม ตั้งแต่มี ไทยพีบีเอสเมื่อมีโอกาสสื่อสาร ผมจะพยายามบอกผู้คนในสังคมให้ความสนใจ เอาใจใส่กับสถานีแห่งนี้ โดยหวังว่า ผู้บริโภคสื่อจะได้มีสมาธิยาวขึ้นกว่าเดิม

สมมุติให้ของอาจารย์ผมเห็นว่า เป็นโอกาสทองแก้วิกฤติบ้านเมืองได้ครับ ได้พูดคุยกับคุณสมโรจน์ฯ ตัวแทนจากภาคเหนือตอนบนไว้พอประมาณบ้างแล้ว

ด้วยความเคารพเสมอ

ธนู

6 ธ.ค.2551