ความเห็น


ะกาศงดการเรียนการสอน นิสิตภาคพิเศษ ในช่วงปิดงานกีฬามหาวิทยาลัยและ มีสอนชดเชยในวันเวลาและห้องเรียนดังนี้

ัน

เวลา

ห้อง

หมายเหตุ

๑๒ ธันวาคม ๕๑

๑๗.๐๐-๒๐.๐๐

๔๓๐๘

ชดเชย ๒๗ พฤศจิกายน ๕๑

 ๑๗ ธันวาคม ๕๑

๑๗.๐๐-๒๐.๐๐

๔๓๐๙

ชดเชย ๑๑ ธันวาคม ๕๑

๑๘ ธันวาคม ๕๑

๑๗.๐๐-๒๐.๐๐

๔๓๐๘

เรียนปกติ

๑๙ ธันวาคม ๕๑

๑๗.๐๐-๒๐.๐๐

๔๓๐๘

ชดเชย ๒๕ ธันวาคม ๕๑

๗ มกราคม ๕๒

๑๗.๐๐-๒๐.๐๐

๔๓๐๙

ชดเชย  ๑ มกราคม ๒๕๕๒

๘ มกราคม ๕๒

๑๗.๐๐-๒๐.๐๐

๔๓๐๘

เรียนปกติ

 งดเรียนในวันที่

๒๗ พฤศจิกายน ๕๑, ๑๑ ธันวาคม ๕๑, ๒๕ ธันวาคม ๕๑, ๑ มกราคม ๒๕๕๒

ประกาศมา ณ วันที่ ๖ ธันวามคม ๒๕๕๑

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี