ความเห็น 986028

โอกาสทองที่จะแก้วิกฤตไทย ด้วยรัฐบาลพิเศษเฉพาะกาลเพื่อความปรองดองแห่งชาติ

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยครับ แต่หลายวันที่ผ่านมา เห็นแสงสว่างริบหรี่เหลือเกิน ทีที่ นักการเมืองจะสำนึกได้ว่า ตอนนี้ถึงเวลาพวกเค้าต้องทำให้บ้านเมืองสงบสุข ด้วยการร่วมมือของพวกนักการเมืองเอง กลุ่มสานเสวนา ที่ฮึ่มๆ ตอนที่มีการประท้วง ผมว่า มาเริ่มตามที่ อจ แนะนำตอนนี้ดีกว่า เพื่อความปรองดองแห่งชาติ เป็นการเสวนา ที่ต้นเหตุ ดีกว่าปลายเหตุที่ไม่ได้ผลเหมือนสองสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ