ความเห็น 985928

โอกาสทองที่จะแก้วิกฤตไทย ด้วยรัฐบาลพิเศษเฉพาะกาลเพื่อความปรองดองแห่งชาติ

เขียนเมื่อ 

รัฐบาลเฉพาะกาลนั้นถูกต้อง....ทุกฝ่ายมองประโยชน์ชาติกันสักหน

หากหลงไหลในอำนาจอาจมืดมน....มาทุกคนร่วมกันสรรค์สร้างไทย

ให้ทุกพรรคร่วมกันรัฐบาลใหญ่.....ประชาชนชาวไทยอย่าฝ่ายไหน

ให้ร่วมเป็นฝ่ายค้านคานกันไป.....เป็นจริงได้ไม่อคติมีทางทำ