ความเห็น 985814

โอกาสทองที่จะแก้วิกฤตไทย ด้วยรัฐบาลพิเศษเฉพาะกาลเพื่อความปรองดองแห่งชาติ

เขียนเมื่อ 

กราบสวัสดีครับ อาจารย์ไพบูลย์

@ อยากให้นักการเมืองมองที่ประโยชน์ของชาติเป็นหลักครับ

@ กราบสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าครับ ขอให้อาจารย์และครอบครัวจงมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง ตลอดไปครับ