ความเห็น 985797

โอกาสทองที่จะแก้วิกฤตไทย ด้วยรัฐบาลพิเศษเฉพาะกาลเพื่อความปรองดองแห่งชาติ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ถ้านักการเมืองและประชาชนบางคนยังเป็นแบบนี้ก็แก้ยากครับท่าน