ความเห็น 984292

นักเรียนสมัยนี้ ต้องเรียนพิเศษกันทุกคนหรือ

เขียนเมื่อ 

นักเรียนสมัยนี้ไม่ได้เรียนพิเศษทุกคนค่ะ แต่คนที่เรียนมีมากกว่าไม่เรียน การที่นักเรียนเรียนพิเศษมีหลายสาเหตุด้วยกัน

1.ผู้ปกครองให้เรียน กรณีที่ปกครองให้เรียนจะเป็นนักเรียนประถม ผู้ปกครองจะวางแผนให้ทั้งหมดว่าเรียนกับอาจารย์ดังๆคนใดเพื่อให้ลูกตนเองเก่งกว่าใครๆและจะได้สอบได้ในโรงเรียนดังๆมีชื่อเสียงและยอดนิยม และแข่งขันได้เรียนโปรแกรมเรียนพิเศษของโรงเรียนนั้น

2.นักเรียนเรียนเอง ส่วนมากเป็นนักเรียนเรียนปานกลางถึงเก่งมาก เก่งแล้วก็อยากเก่งอีก เก่งกว่าเพื่อนๆ อยากได้เกรดดีๆ เป็นชื่อเสียงต่อตนเองและครอบครัว เด็กที่เรียนเก่งมากมากกลับเรียนพิเศษอีกทั้งๆที่ไม่จำเป็นต้องเรียน เรียนคณิตศาสตร์ก้เรียนหลายๆที่ แม้ครูที่โรงเรียนสอนดีก็ยังเรียนพิเศษอยู่ดี เป็นค่านิยมที่เด็กส่วนใหญ่เรียน นักเรียนบางกลุ่มก็อยากพัฒนาตัวเองเห็นโจทย์แปลกๆที่ที่เรียนพิเศษ แต่เด็กที่อ่อนๆมักจะไม่เรียนพิเศษ กลุ่มนี้ครูมักต้องสอนเสริมให้เองในโรงเรียน

3.การสอนในโรงเรียนไม่สนองความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง ในโรงเรียนครูต้องสอนตามหลักสูตร ได้ฝึกฝนทักษะได้ไม่มากตามเวลาที่มีจำกัด เทคนิคต่างๆไม่สามารถใส่ให้นักเรียนได้ทั้งหมดและไม่สนุกสนานเหมือนที่เรียนพิเศษ ที่เป็นอิสระ ไม่ถูกดุเหมือนเรียนในชั้นเรียนที่ แอบกินขนม พูดหยาบ และครูเห็น นักเรียนสมัยนี้จึงอยู่บ้านไม่ติด ส่วนครูที่ไม่สอนก็มี แต่อย่าว่าคลุมไปทั้งหมด ทุกวงการมีทั้งคนดีและไม่ดี ครูดีเขาทำงานหนักมาก ถ้านักเรียนเชื่อมั่นในตนเองก็ไม่ต้องเรียนพิเศษเลย รัฐต้องประกาศให้ทั่วประเทศไม่ต้องสอนพิเศษดูซิคะ เด็กที่เรียนพิเศษมาแล้ว พอเรียนในห้องก็ไม่ได้เก่งกว่าคนไม่เรียนเลย สิ่งที่เรียนพิเศษเช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ ภาษาก็พอแล้ว ครูส่วนใหญ่เขาไม่ต้องการให้นักเรียนเรียนพิเศษหรอก เพราะนักเรียนมักจะถือว่าเรียนแล้วจึงไม่สนใจเรียนในชั้นเรียน และที่สำคัญคือมหาวิทยาลัยอย่าออกให้ยากเกินหลักสูตร

ผู้ปกครองไม่ให้เรียนก้ดีแล้ว ขอปรบมือให้ อย่าให้กระแสพาไป ทนให้ได้ เพราะขณะนี้ที่เด็กเรียนมากๆเพราะกระแสพัดพาไปทั้งนักเรียนและผู้ปกครองนั่นเอง ไม่เข้าใจก็ถามครูนั่นแหละ ครูคนนี้สอนไม่ค่อยเข้าใจก็ถามครูคนอื่นอีก โรงเรียนหนึ่งมีครูวิชาเดียวกันหลายคนโดยไม่ต้องเสียเงินอีก(บางโรงเรียน)