ความเห็น 97975

บันทึกความทรงจำ (7-14 ต.ค. 49) : Mongolia (21)

เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณอาจารย์วิบูลย์...

  • ขอขอบพระคุณสำหรับภาพ สาระ ข้อคิด และเรื่องเล่าที่มากด้วยประสบการณ์ครับ