ความเห็น 97729

ความรู้สึกของครูอ้อยเมื่อได้รับรางวัลสุดคะนึง....ตุลาคม

เขียนเมื่อ 

ถึง  คุณบอน  นายบอน!-กาฬสินธุ์

ครูอ้อยเพิ่งจะเขียนตอนสี่ทุ่มค่ะ  ขอบคุณค่ะ