ความเห็น 975

เรื่อง กินผัก ...ต้องทำเป็นประจำ

AjAom
IP: xxx.12.74.8
เขียนเมื่อ 

ลองตรวจสอบดูนะคะ ว่าเมนู (สูตร) แห่งความสำเร็จคืออะไรถ้าลองพยายามทำตามเมนูหรือสูตรที่ว่าให้ได้ (เพิ่มปริมาณอาหารที่มีกากใย การพยายามขับถ่ายให้เป็นเวลา การดื่มนำเพิ่มขึ้น....)จะแก้ปัญหาเรื่องท้องผูกได้แน่นอนหรือไม่ ถ้าทำได้ "ตัวช่วย" ที่ทำให้เราทำได้คืออะไร ถ้าทำไม่ได้ มีวิธีการจัดการอย่างไรที่ทำให้เราปฏิบัติตามเมนูได้