ความเห็น 9696

รางวัล KM BIO Award 2005

จันทวรรณ
IP: xxx.7.129.97
เขียนเมื่อ 
  • มีการสนับสนุนให้สมาชิกชุมชนแสดง Identity ของตนเองอย่างชัดเจน เช่น ชื่อจริง นามสกุลจริง ประวัติย่อ องค์กร ตำแหน่งงาน รูปถ่าย เป็นต้น เพื่อการสร้างความน่าเชื่อถือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้เชิงปฏิบัติ และ ค้นหาผู้เชี่ยวชาญความรู้ในด้านต่างๆ