ความเห็น 9660

ที่มาของ Blog

จันทวรรณ
IP: xxx.7.129.97
เขียนเมื่อ 

ไม่ใช่แล้วคะคุณโอ๋ ดิฉันตั้งใจจะบอกต้องอ่านว่า "บลอก" (ออกเสียงเหมือน "บอก") คะ

เพราะมาจาก Web + blog (เน้นเสียงที่ Web และออกเสียงต่ำเบาๆ ที่ Blog)

ดังนั้น เราไทยๆ ก็น่าจะอ่านว่า บลอก คะ

Sorry, my bad ;(