ความเห็น 964238

เขียนหนังสือขาย - ประสบการณ์ & ข้อมูลน่ารู้

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

        ไม่ทราบว่าจะเขียนเป็นบทความ หรือเขียนเป็นหนังสือครับ ถ้าเป็นบทความลงตามนิตยสารก่อน ก็จะง่ายกว่า