ความเห็น 96411

อย่าลืมไทย

เขียนเมื่อ 
การขับรถปัจจุบันนี้  เกิดอุบัติเหตุกันมากมายสาเหตุใหญ่เพราะความประมาท  ไม่เคารพกฎจราจร