ความเห็น


นาย อาดัม แวดาย๊ะกับนายยุทธา กาฬสุวรรณ

ข้าพเจ้า นาย อาดัม แวดาย๊ะ รหัสนักศึกษา  476277017   เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประสบการณ์ทำงาน เริ่มทำงานเมื่อวันที่ 1เมษายน 2542 ฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลยะหริ่ง จังหวัด ปัตตานี จบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ยะลา จึงได้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับงานฝ่ายเภสัชกรรม อย่างเช่น การจัดยา จ่ายยาให้กับคนไข้เป็นงานหลัก ส่วนงานอื่นๆคือ การเบิกยา การรับยา การเช็คยา การจัดเก็บยา การผลิตยา การดูแลเรื่องสวนสมุนไพร การทำวารสารเกี่ยวกับยา ทำแผ่นพับ และอีกหลายเรื่อง จากที่ทำงานตรงนี้ทำให้มีความชำนาญเกี่ยวกับยาในการรักษาโรค ที่ประทับใจ คือ สามารถให้การรักษาคนไข้ที่เจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆก่อนไปรักษาที่โรงพยาบาลเพื่อลดจำนวนคนไข้ลง โดยยาที่ให้ก็เป็นยาที่เบิกเก็บไว้เผื่อคนไข้มาขอ และให้ยาโดยไม่คิดเงิน ที่ประทับใจที่สุด คือ ได้เป็นตัวแทนแข่งขันกีฬาสาธารณสุขระดับประเทศครั้งที่.....สามารถคว้าเหรียญได้ 2 เหรียญ คือ 1 เหรียญเงินกีฬาประเภท วิ่ง 4x400 เมตร ชาย และ อีก 1 เหรียญทองแดง กีฬาประเภท วิ่ง 4x100 เมตร ชาย นั้นเป็นความภาคภูมิใจที่สุดที่เคยแข่งขันกีฬามา

ข้าพเจ้า นาย ยุทธนา กาฬสุวรรณ รหัสนักศึกษา  476277005  เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประสบการณ์ทำงาน เริ่มทำงานเมื่อวันที่ 1เมษายน 2541  สถานีอนามัยมะรือโบออก ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส จบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ยะลา ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ งานส่งเสริมสุขภาพ งานประกันสุขภาพ งานรักษาและงานกีฬา อย่างเช่น การรักษา การป้องกันโรค การลงสอบสวนโรค การจัดยา การเย็บแผลทำแผล ให้กับคนไข้เป็นงานหลัก ส่วนงานอื่นๆคือ การเบิกยา การรับยา การเช็คยา การจัดเก็บยา การไปตามผู้ป่วยมารับยา และอื่นๆอีกมากมาย ที่ประทับใจ คือ สามารถให้การรักษาคนไข้ที่เจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆก่อนไปรักษาที่โรงพยาบาลเพื่อลดจำนวนคนไข้ลง ที่ประทับใจที่สุด คือ ได้เข้าร่วมคัดเลือกตัวแทนทีมชาติ ในกีฬาประเภทวอลเลย์บอลชายหาด ที่จังหวัดนครพนม และได้อันดับที่ 13 จากทั่วประเทศ  นั้นเป็นความภาคภูมิใจที่สุดที่เคยแข่งขันกีฬามา
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี