ความเห็น 9630

ที่มาของ Blog

พี่เม่ย
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 
ขอเสนอความเห็นแซงคุณโอ๋ ก่อนเลยค่ะ เพราะเป็นเรื่องของภาษาไทยที่ค่อนข้างถนัด ควรจะเขียนว่า แล็บ เพราะเป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ เขียนตามตัวสะกดว่า แลบ แต่บังเอิญไปซ้ำกับคำที่มีความหมายของภาษาไทย จึงต้องใส่ไม้ไต่คู้ เข้าไปกำกับด้วยค่ะ