ความเห็น 9585

รางวัล KM BIO Award 2005

morning_glory
IP: xxx.90.139.18
เขียนเมื่อ 

ผมเสนอตัวอย่างของ เกณฑ์ให้คะแนนดังนี้ครับ

- องค์กรนั้น มีการใช้ระบบชุมชน
- ชุมชนมีการเขียนอย่าง active
- มีปฏิสัมพันธ์ในชุมชน (ไม่ได้เขียนอยู่คนเดียว)
- เกิดแนวคิดใหม่(นวัตกรรม) จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนในชุมชน
- มีการ link ข้ามระหว่างบล็อก/บันทึกต่างๆ ในชุมชนพอควร