ความเห็น 957646

นักเรียนสมัยนี้ ต้องเรียนพิเศษกันทุกคนหรือ

คนเคยเรียนพิเศษ
IP: xxx.147.54.23
เขียนเมื่อ 

ไม่ต้องดูเด็กสมัยนี้หรอกค่ะ ในสมัยของดิฉัน สมัยเรียนศิลป์ภาษาอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา มีอาจารย์สอนวิชาฝรั่งเศสอยู่ 3 คน นักเรียนเรียนพิเศษกับใครก็จะเป็นเด็กของคนนั้น ใกล้สอบอาจารย์ก็จะเอาข้อสอบมาติวให้เด็กของตน ใครไม่เรียน ก็ได้คะแนนน้อยหรือตกไปเลย ผลสรุปการเรียนพิเศษคือไม่ได้ความรู้เลยได้แต่คะแนนอย่างเดียว