ความเห็น 9555

ที่มาของ Blog

จันทวรรณ
IP: xxx.12.74.6
เขียนเมื่อ 

ดิฉันคิดว่า อ่านว่า บล่อก (ไม้เอก) ถูกต้องแล้วคะ เพราะมาจากภาษาอังกฤษว่า Weblog ซึ่งเน้นเสียงที่ Web คะ และฟังดูจากลิงค์ที่คุณโอ๋ให้ไว้ ก็อ่านว่า บล่อก คะ

แต่เขียนว่า บล็อก ด้วย ก.ไก่ และ ไม้ไต่คู้ นะคะ