ความเห็น 9554

ที่มาของ Blog

พี่เม่ย
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณค่ะ พี่เม่ยได้เข้าไปตาม link ที่ให้ไว้แล้ว เปิดฟัง pronunciation แล้ว พยายามออกเสียงตาม ไม่ทราบว่าเข้าใจถูกหรือไม่..ว่า...
   weblog อ่านว่า เว็บ-บล๊อค
   blog อ่านว่า บล่อค
คุณโอ๋ ช่วยด้วยค่ะ