ความเห็น 954529

...ความแตกต่างระหว่างข้อมูลและสารสนเทศ...

นาย วิโรจน์
IP: xxx.172.168.242
เขียนเมื่อ 

ขอเอา1ทีได้ปะ