ความเห็น 954253

คำอธิษฐาน

เขียนเมื่อ 

กาพย์สุรางคนางค์28

สุรางคนางค์
เจ็ดวรรคจัดวาง ให้ถูกวิธี
วรรคหนึ่งสี่คำ จงจำให้ดี บทหนึ่งจึงมี ยี่สิบแปดคำ

หากแต่งต่อไป สัมผัสตรงไหน จำให้แม่นยำ
คำท้ายวรรคสาม ติดตามประจำ สัมผัสกับคำ ท้ายบทต้นแล


กาพย์สุรางคนางค์28 อีกสำนวน

สุรางคนางค์ กำหนดบทวาง ยี่สิบแปดคำ
บทหนึ่งเจ็ดวรรค เป็นหลักพึงจำ วรรคหนึ่งสี่คำ แนะนำวิธี

หากแต่งหลายบท จำต้องกำหนด บัญญัติจัดมี
คำท้ายวรรคสาม ต้องตามวิถี สัมผัสกันดี ท้ายบทต้นแล

กาพย์สุรางคนางค์32

กาพย์หนึ่งนามอ้าง สุรางคนางค์ กำหนดบทวาง สามสิบสองคำ
บทหนึ่งแปดวรรค เป็นหลักพึงจำ วรรคหนึ่งสี่คำ แนะนำวิธี

โบราณวางกฎ หากแต่งหลายบท จะต้องกำหนด บัญญัติจัดมี
วรรคสี่คำท้าย ต้องให้ถูกที่ สัมผัสกันดี ท้ายบทต้นแล