ความเห็น 953790

คำอธิษฐาน

เขียนเมื่อ 
  • ข้าขอน้อมจิต   มโนอุทิศ   ตั้งจิตจำนง   ข้าไหว้พระพุทธ   พระธรรมพระสงฆ์   จำเพาะเจาะจง   โดยเลื่อมใสจริง 
  • ขอเดชผลทาน   ที่ข้าอธิษฐาน   บริจาคทุกสิ่ง   บูชาไตรรัตน์  ด้วยศรัทธาจริง   หาจิตประวิง   หวังผลสุขขี
  • ข้าขอพระนิพพาน   อันเป็นอวสาน   แห่งชาติที่มี   เรียกว่าวิมุตติ์   ข้ามพ้นโลกีย์   ของพระมุนี   มีสุขจริงใจ
  • ยังไม่ถึงพระนิพพาน   วิวัฏสงสาร   วนอยู่ตราบใด   ขอผลกุศล   ช่วยค้ำจุนไป   ในภพน้อยใหญ่   อุปถัมภ์กายี 
  • ให้อายุยืนนาน   มีสุขสำราญ   วรรณะผ่องศรี   พละยิ่งล้น  บริวารมากมี   ยศสะโสภี   ทรัพย์ลาภมากหลาย 
  • ขอให้พบพระบาท   พระโลกนาถ   ทุกชาติสมหมาย   มีจิตศรัทธา   ปัญญาเป็นนาย   พัสดุเรี่ยราย   บริจาคเป็นทาน 
  • ให้มีศีลมีธรรม   ฉลาดทรงจำ   ปรมัตถ์แตกฉาน   ฆ่าอวิชชา  ด้วยปัญญาญาณ   ดวงจิตเบิกบาน   กลายกลับเป็นผล 
  • กำแพงค่ายป้อม   เกิดมาแวดล้อม   กายสิทธิ์คงทน   ดัสกรต่อยุทธ   คงไม่อับจน   เป็นเมืองวิมล   มีแต่นิรภัย 
  • อัฎฐังคิกมรรค   เข้ามาเป็นหลัก   แวดล้อมดวงใจ   ล้อมวิมานวิมุตติ์   อาสวะประลัย   มีความผ่องใส   เกษมสำราญ 
  • ประชุมหมวดธรรม   สามสิบเจ็ดประจำ   ดุจเครื่องอลังการ   ไม่มีความทุกข์   เป็นวิสังขาร   คือตัวนิพพาน   อันข้าปรารถนานั้น เทอญฯ.


อ่านแล้วไพเราะและมีสาระ... จึงลองตรวจสอบดู พบว่ามีโครงสร้างและสัมผัสชัดเจน แต่ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็น ร้อยกรอง ประเภทใดและชื่อว่าอย่างไร ใครพอรู้ช่วยบอกหน่อย...

เจริญพร